Anna Hartman-Ksycińska – To jest rzecz wtórna – wernisaż 26.02.2022, fot. Piotr Piech