#GFMR2022: ŁUKASIEWICZ. WIZJONER Z DUSZĄ / PLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFII