Irena Gałuszka (Rzeszów, ZPAF) "Na styku realności" – wernisaż 18.12.2017 r., godz. 18.00