Kilka zdjęć z ekspozycji wystawy "Kapitał Sztuki. Suplment 2015".