Kilka zdjęć z wernisażu Ireny Gałuszki "Na styku realności"