Kilka zdjęć z wernisażu wystaw: "Sawanna: Raj tracony…." Małgorzaty Goni Zduńczyk, "Manhattan" Ryszarda Jerzego Świątkowskiego, "Harleyem po Ameryce" Zdzisława Prochowskiego – 29.07.2019