Krzysztof Neuberg "Teraz wy pamiętajcie o Róży" – wernisaż 6.10.2014 r., godz. 18.00