"Święte miejsca Kotliny Katmandu" Adam Głaczyński – wernisaż 27.01.2014 r. godz. 18.00