5. Międzynarodowy Salon. Martwa natura w fotografii. Częstochowa 2011