Historia

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest samorządową instytucją kultury działającą od 1992 r. Podstawowym celem statutowym Galerii jest prowadzenie działalności kulturalnej w celu popularyzowania sztuki fotografii. Obok wystawiennictwa i prezentowania postaci fotografów, gromadzone są zbiory fotograficzne związane z Rzeszowem, a także na bieżąco wykonywana jest dokumentacja fotograficzna naszego miasta. W swoim archiwum Galeria posiada zbiory fotograficzne ukazujące Rzeszów od końca XIX w. aż po czasy współczesne: m. in. negatywy szklane Edwarda Janusza i Rodziny, fotografie z okresu międzywojennego i okupacji, negatywy i fotografie znanych rzeszowskich fotografików z lat 50. – 90. oraz wykonywane obecnie pliki cyfrowe fotografii. Oprócz wystaw w lokalu Galeria prowadzi inne działania: organizuje wystawy plenerowe prezentowane w przestrzeni miejskiej, pokazy prezentacji na bazie swoich zbiorów fotograficznych, warsztaty fotograficzne, wydaje katalogi do wystaw. Galeria pełni  także szczególną rolę w upowszechnianiu sztuki fotografii wśród młodzieży promując młodych twórców od 1993 r. w Galerii Debiuty. Galeria współpracuje również z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i związkami twórczymi w zakresie fotografii.