Barbara Bokota-Tomala "Podlaskie peregrynacje. W hołdzie Wiktorowi Wołkowowi" – zwiedzanie wystawy 3 listopad – 4 grudzień 2014 r.