Filharmonia Podkarpacka – "Rzeszów budowa fontanny multimedialnej”, fot. Irena Gałuszka, fot. Bogdan Szczupaj -17 sierpień 2013