#GFMR2023: OPOWIADANIE O CZŁOWIEKU. PORTRET / PRAKTYCZNY WARSZTAT Z TOMKIEM SIKORĄ