Kilka zdjęć z ostatniego wernisażu – "Rumunia Kraina Kontrastów" Zofii Tabisz-Mikosz i "Cyjanotypie" Marty Laube.