Kilka zdjęć z wernisażu "Dwa spojrzenia na morze" Anny Klinkosz i Andrzeja Zembika