Kilka zdjęć z wernisażu "Prezentacje 2014" Stalowowlskie Stowarzyszenie Fotograficzne ANIMUS