Kilka zdjęć z wernisażu Ryszarda Piotrowskiego "Dialog nad zdjęciem…"