Kilka zdjęć z wernisażu "Życie codzienne w dobie Monarchii Austro-Wegięrskiej", 12.02.2018 r.