"Łemkowie" Zdzisław Postępski – wernisaż sobota 28.06.2014 r. godz. 12.00