„Nalepa”, fot. Irena Gałuszka, 24.08.2013, podczas Koncertu Pamięci Tadeusza Nalepy, Rzeszów, ul. 3 Maja