"Polska Elita. Lwów II połowa XIX w." – wernisaż 4 lutego 2013 r. godz. 18.00