Prezentacje autorskie fotografików z Nyíregyházy – wernisaż 3 maja 2016 r. godz. 14.00, zwiedzanie wystawy od 20 kwietnia 2016 r.