"Rzeszów-ulica 3 Maja-historie kamienic" – wernisaż 22.04.2013 r. godz. 18.00