"Społeczność żydowska w Rzeszowie na fotografiach z lat 1865-1945. Edward Janusz i autor nieznany" – wernisaż 16.01.2012 r. godz. 18.00