Zdjęcia z wernisażu – Franciszek Kupczyk "Ora et labora"