Zdjęcia z wernisażu "Łemkowie" Zdzisława Postępskiego – 28.06.2014